Foreign Worker Employment Agency Central Unity Group Service Co.,Ltd.

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศเซนทรัล ยูนิตี้ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด คือคำตอบ

เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของบริษัทจัดหางานผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวชั้นนำของประเทศ โดยเปิดดำเนินการด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย(MOU) พร้อมบริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ถูกกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมาย (RE-MOU) ซึ่งบริษัทด็ทำการจดทะเบียน วงเงินค้ำประกัน 5 ล้านบาทและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวจากกระทรวงแรงงานไทยและประเทศต้นทางครบถ้วนสมบูรณ์

Foreign Worker Employment Agency Central Unity Group Service Co.,Ltd.

บริษัท นำคนต่างด้าว มาทำงานในประเทศ
เซนทรัล ยูนิตี้ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด

เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของบริษัทจัดหางานผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวชั้นนำของประเทศ โดยเปิดดำเนินการด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย(MOU) พร้อมบริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ถูกกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมาย (RE-MOU) ซึ่งบริษัทด็ทำการจดทะเบียน วงเงินค้ำประกัน 5 ล้านบาทและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวจากกระทรวงแรงงานไทยและประเทศต้นทางครบถ้วนสมบูรณ์

การดำเนินการอย่างมืออาชีพ

เพื่อให้สร้างมาตรฐานพร้อมเป็นการเสริมศักยภาพในการทำงานให้แก่แรงงาน และสถานประกอบการ เราจึงกำหนดขั้นตอน ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวไว้อย่างชัดเจนเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ส่งเสริมศักยภาพแรงงาน

ด้วยการฝึกอาชีพพร้อมสร้าง
ทักษะในการทำงาน

คัดเลือก คัดกรองแรงงาน

ที่มีฝีมือจากประเทศต้นทาง
โดยตรง

นำเข้าแรงงาน

อย่างถูกต้องตามกฏหมาย
กำหนด

อบรมด้านกฏหมาย

เพื่อให้แรงงานได้รับทราบถึงข้อ
กำหนดต่างๆ

นำส่งแรงงาน

สู่สถานประกอบการณ์ภาพใน
กำหนด

บริการของเรา

เราตอบโจทย์ในทุกบริการ เซนทรัล ยูนิตี้ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด พร้อมบริการให้ลูกค้าพึงพอใจ

ทีมที่สมบูรณ์แบบของเรา

พยายามทำงานให้ดีขึ้นเสมอ ไม่เคยหยุด
0 ปี
ประสบการณ์
0 +
บุลลากรที่เชี่ยวชาญ
0 +
จัดหางาน (คน)

นางสาวสิริกร วรปัญญา (เมย์)

ปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี

นางสาวภัทรฤทัย วรปัญญา (แหม่ม)

ชสบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

นายบุษขจรวงศ์ คล้ายระย้า (เก้า)

นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

นางศรีกาญจนา สุขพลับพลา (แอ้ว)

ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก

เราคือผู้นำทางด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ได้มาตรฐาน

สามารถมอบการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์

ข่าวสาร

ติดตามข่าวสารเเละประกาศที่สําคัญของเราได้ที่นี้ เพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารก่อนใคร

December 22, 2022

รับดำเนินการนำเข้าแรงงานในระบบ MOU นายจ้างหรือผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าแรงงานระบบ MOU 👉นำเข้าแรงงานถูกกฏหมาย 100% 👉ราคาถูก ซื่อสัตย์ ใส่ใจ

December 27, 2022

15มีนาคม2565 ครม.เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวตาม MoU ที่วาระจ้างงานครบ 4 ปี อยู่และทำงานได้อีก 2 ปี

December 27, 2022

สามารถอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และต้องจัดทำเอกสารประจำตัวที่หมดอายุแล้วให้แล้วเสร็จภายใน 1 ส.ค.65 และต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดให้แล้วเสร็จ เพื่อได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและเพื่อทำงานถึง 13 ก.พ. 66