บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
เซนทรัล ยูนิตี้ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด คือคำตอบ

บริษัท นำคนต่างด้าว
มาทำงานในประเทศ เซนทรัล
ยูนิตี้ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด

เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันของบริษัทจัดหางานผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวชั้นนำของประเทศ โดยเปิดดำเนินการด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย(MOU) พร้อมบริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ถูกกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมาย (RE-MOU) ซึ่งบริษัทด็ทำการจดทะเบียน วงเงินค้ำประกัน 5 ล้านบาทและได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวจากกระทรวงแรงงานไทยและประเทศต้นทางครบถ้วนสมบูรณ์

การดำเนินการอย่างมืออาชีพ

เพื่อให้สร้างมาตรฐานพร้อมเป็นการเสริมศักยภาพในการทำงานให้แก่แรงงาน และสถานประกอบการ เราจึงกำหนดขั้นตอน
ในการนำเข้าแรงงานต่างด้าวไว้อย่างชัดเจนเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ส่งเสริมศักยภาพแรงงาน

ส่งเสริมศักยภาพแรงงาน

ด้วยการฝึกอาชีพพร้อมสร้างทักษะในการทำงาน
คัดเลือก คัดกรองแรงงาน

คัดเลือก คัดกรองแรงงาน

ที่มีฝีมือจากประเทศต้นทางโดยตรง
นำเข้าแรงงาน

นำเข้าแรงงาน

อย่างถูกต้องตามกฏหมายกำหนด
อบรมด้านกฏหมาย

อบรมด้านกฏหมาย

เพื่อให้แรงงานได้รับทราบถึงข้อกำหนดต่างๆ
นำส่งแรงงาน

นำส่งแรงงาน

สู่สถานประกอบการณ์ภาพในกำหนด

บริการของเรา

  • บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย (MOU)
  • บริการปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฏหมาย (RE-MOU)
  • บริการต่อใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุ Visa แรงงานต่างด้าว
  • บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว
  • บริการรับทำ NON-B, รับทำ WORK PERMIT
  • บริการ MOU แรงงานประมง

ผลงานของเรา

ทีมงานของเรา

  • หน้าแรก
  • หน้าแรก